Načítám, čekejte prosím...

Novinky

Každý registrovaný uživatel si může nově spravovat vlastní ceník. Ceník je jednoduchý seznam položek a jejich cen. Pokud na své faktury často vkládáte stejné položky, pak se jedná o zlepšovák, který je určen přímo pro Vás! Vystavování faktur bude rychlejší a riziko překlepu v názvu položky eliminováno. Jak se ceník používá? Nově v poli pro název položky, na formuláři pro vystavení nové faktury, přibyla ikonka sloužící k zobrazení ceníku. Po kliknutí na ikonku se zobrazí ceník v modálním okně a poté stačí jen kliknout na název konkrétní položky, která se následně obratem přenese na fakturu i s nastavenou cenou.

Na seznamu vystavených faktur můžete nyní použít vyhledávání. Zadaný výraz se hledá např. ve jménu zákazníka, názvu fakturované položky nebo samozřejmě i čísla faktury či poznámky. Jen si to vyzkoušejte! A jako je zvykem u Fakturas, odpověď dostanete obratem, žádné dlouhé čekání.

Fakturas se zbavil závislosti na několika JavaScriptových knihovnách - jQuery, Bootstrap a Naja. Vše potřebné jsme přepsali do čistého JavaScriptu. Ano, nebylo to jednoduché, trvalo to, ale už máme konečně hotovo! Tímto přepisem se 10x zmenšil výkonný JS kód. Fakturas je tedy zase o něco rychlejší a méně náchylný na případné bezpečnostní zranitelnosti. V rámci této významné aktualizace jsme navíc rozšířili možnost práce s faktury, které naši uživatelé vytvořili, aniž by byli přihlášeni. Data takových faktur jsou dočasně uloženy pouze v rámci session - vysoké riziko, že o tyto faktury přijdete po zavření okna prohlížeče nebo vyčištění cookies. Nově je možné i u takových faktur využít duplikaci, pro vystavení podobné faktury. Funkce, která byla doposud přístupná pouze přihlášeným uživatelům.

Na první pohled Fakturas vypadá stále stejně, ale na pozadí se odehrávají velké věci! Fakturas jde s dobou, nyní jeho aktualizace probíhají automaticky. Tedy ne pomocí ChatGPT, stále je potřeba programátor :-), ale nasazení nových aktualizací již technicky neřeší programátor, nýbrž stroj. Tímto krokem se rapidně urychlilo nasazování aktualizací a programátor má volnější ruce. Navíc se významně snížilo riziko lidské chyby. Jedná se o plně zautomatizovaný DevOps proces. Co to znamená? Jakmile programátor odevzdá práci, proběhne sada testů, zda je vše jak má být a pokud ne, tak se to včas dozvíme. Zároveň probíhá i automatická aktualizace všech použitých balíčků, které vývoj Fakturas neskutečně urychlují a zpříjemňují. Přidávat nové funkce je pro nás nyní snadnější. Tip na zlepšení, úpravu nebo novou funkci nám můžete poslat přes kontaktní formulář. Všem příznivcům Fakturas děkujeme a přejme mnoho proplacených faktur!

Každý registrovaný uživatel si nyní může stáhnout ZIP balíček veškerých dat, která o něm Fakturas eviduje. Obsahem je datový soubor ve formátu JSON a složka s PDF faktury. Balíček si může uživatel stáhnout v sekci Nastavení. Věříme, že tímto krokem posílíme i důvěru našich uživatelů. Transparentnost je pro nás opravdu důležitá, stejně jako bezpečnost dat.

Fakturas nově umí automaticky spárovat vystavenou fakturu s přijatou platbou ve Fio bance. Pokud používáte Fio účet, který máte nastavený v sekci Fakturační údaje, pak si můžete nechat vygenerovat Fio API klíč (token) a ten následně nastavit v sekci Nastavení. Díky tomuto klíči bude moct Fakturas využívat bezplatné Fio API, pomocí něj číst příchozí platby ve Fio bance, ty následně spárovat s konkrétní fakturou a označit ji za uhrazenou. Momentálně Fakturas načítá platby maximálně za posledních 30 dní, více ne. Dle zpětné vazby se tato konstanta může ještě změnit.

Kromě stávající REST API je možné nově komunikovat s Fakturas i přes SOAP. Díky tomu není problém na Fakturas napojit další externí aplikace. Není potřeba žádná speciální aktivace, stačí se přihlásit na svůj uživatelský účet, překliknout v podmenu na záložku API a zobrazí se WSDL adresa na které se nachází popis dostupných služeb a jejich parametrů. Přes SOAP můžete získávat informace o všech vytvořených fakturách, včetně binárních dat vygenerovaných PDF, odstraňovat faktury, měnit stav jejich zaplacení a dokonce je i vytvářet.

V dnešní aktualizaci byl zaveden bezpečnostní systém automatického blokování IP adresy, ze které přichází neplatné požadavky. Tímto se Fakturas stává bezpečnější a snížilo se tím i riziko přetížení serveru. Zablokovaná IP adresa je automaticky odblokována, pokud z ní během x minut nepřijde další neplatný požadavek. Zbytečně tedy neprovádějte akce, které vedou ke stejné chybě - jako např. neustále dokola zadávat špatné přihlašovací údaje, jinak hrozí, že právě vaše IP adresa bude dočasně zablokována. Uživatel se zablokovanou IP adresou nemůže vytvořit novou fakturu, poslat email přes kontaktní formulář a ani vytvořit nový účet nebo se přihlásit.

Na základě zpětné vazby od vás - našich uživatelů, bylo v rámci dnešní aktualizace zpřístupněno pole pro zadání data vystavení faktury. Tudíž již nemusíte např. na přelomu roku dohánět vystavování faktur, protože díky Fakturas můžete fakturovat i zpětně. Také proběhlo několik drobnějších úprav a vylepšení. Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho vystavených faktur!

Přihlášený uživatel nyní může sdílet vystavenou fakturu pomocí trvalého odkazu (dokud ji neodstraní). Na přehledu vystavených faktur přibyla 1 nová ikonka pro sdílení. Po kliknutí se zobrazí modální okno s trvalým odkazem. Odkaz lze jednoduše zkopírovat do schránky Windows a to pouhým kliknutím na ikonku schránky, která je hned vedle odkazu. Při dnešní aktualizaci došlo také k drobné úpravě některých chybových hlášek, které se mohou objevit při vytváření faktury - nyní jsou konkrétnější..

Dnes byl nasazen další update Fakturas, který s sebou přinesl drobné změny, aktualizaci komponent a lehké vylepšení stávajících funkcí. Např. se změnil způsob odesílání některých požadavků na server - nově pomocí Ajax. Výhodou je, že nedojde k aktualizaci celého okna prohlížeče, obraz neuskočí, stále zůstanete na aktuálním místě - např. při listování v seznamu vystavených faktur. Spousta změn se udála na pozadí, které běžně uživatel nevidí. Nadále na Fakturas tvrdě makáme, protože nás to baví!

Dnešní aktualizace lehce upravila celkový vzhled Fakturas a rozšířila sekci Nástěnka, kterou vidí přihlášení uživatelé. Nástěnka nyní obsahuje jednoduchou statistiku ohledně vystavených faktur v aktuálním a předešlém roce. Také byla upravena stránka se seznamem faktur, nyní je přehlednější a byly provedeny další drobné změny jako např. úprava některých chybových hlášek, které jsou nyní srozumitelnější.

Dnes proběhla velká aktualizace Fakturas, která s sebou přinesla výraznou změnu vzhledu - jsme přesvědčeni, že k lepšímu! Mimo další drobné změny a optimalizaci x funkcí, je hlavní novinkou plně funkční API - tudíž je možné Fakturas napojit na další externí systémy. API je zpřístupněno každému registrovanému uživateli, stačí si vygenerovat unikátní API klíč, který je nutný pro používání API.

Pokud nyní vystavíte fakturu a nebudete přihlášen/a, pak se vám v horním menu zpřístupní nová ikonka "Historie" a zde uvidíte přehled takto vystavených faktur. Z přehledu můžete následně faktury stahovat i mazat. Již se vám tedy nestane, že byste musel/a fakturu naklikávat znovu, pokud si odkaz neuložíte. Tato historie je závislá na nastavení vašeho internetového prohlížeče, není permanentní, nespoléhejte na ni. Určitě je lepší mít zde vytvořený uživatelský účet, pod kterým se budete přihlašovat.

Z důvodu hromadících se registrací účtů, které nakonec nejsou aktivní, jsme museli zavést jejich automatické promazávání. Po registraci je potřeba, abyste změnili své heslo do 2 dnů (toto automaticky vygenerované heslo Vám dorazí na Vámi zadaný email, proto je bezpečnější jej změnit co nejdříve), jinak bude následně takový účet odstraněn, před registrací jakéhokoliv nového uživatele - pokud mezitím nevystavíte alespoň 1 fakturu. Nedávno jsme také zavedli ochranu Google reCAPTCHA V3 na kontaktním formuláři. Tuto ochranu se nebojíme použít i jinde - např. právě na registračním formuláři, pokud zjistíme, že je tato část systému přetěžována, zejména roboty. Aktualizace Fakturas přinesla také nový bezpečnostní prvek - podepisování všech emailů, které Vám odesíláme. Jedná se zabezpečení DKIM. Účelem je, aby Váš poštovní server dokázal automaticky rozpoznat, že email není podvržený, že jsme jej odeslali opravdu my.

Tvrdě makáme na vlastním jednoduchém REST API, aby bylo možné Fakturas napojit na další externí služby. Z tohoto důvodu přibyl v administraci odkaz na nastavení API - k vygenerování unikátního klíče a pro zobrazení důležitých informací, včetně dokumentace. Momentálně je nastavení dostupné pouze administrátorům. API již běhá, ale je stále ve stádiu testování na produkčním serveru + některé funkce se ještě teprve dokončují. Přes API bude možné vytvářet nové faktury a zobrazovat informace o těch již vystavených. Jakmile bude API plně funkční a pořádně otestované, zpřístupníme jej všem registrovaným uživatelům.

Další horkou novinkou je přidání QR kódu na každou fakturu, ať je její proplacení ještě jednoušší a bez rizika možné chyby při opisování platebních údajů do internetového bankovnictví. Nicméně určitě klientům doporučte předvyplněný příkaz ještě raději zkontrolovat. Jde o vaše peníze, tak ať nedorazí někomu jinému!

Nyní mohou všichni registrovaní uživatelé nastavit logo, které se bude zobrazovat na každé nově vygenerované faktuře v levém horním rohu. Jedná se o žádanou funkci, která je nyní konečně součástí bezplatného pomocníka Fakturas.cz, tak ať se líbí!

A konečně je to tu! Dlouho žádaná funkcionalita - možnost fakturování i pro plátce DPH. Pokud narazíte na jakýkoliv problém, dejte mi prosím vědět, protože jen díky vám se může Fakturas dále zdokonalovat a posouvat dopředu. Fakturas se začíná měnit v seriózní nástroj pro vytváření faktur a jsem rád, že jej nyní mohou využívat všichni. Ano, jsem si vědom toho, že je třeba vyšší zodpovědnost, než když jsem jej využíval jen já sám, ale zároveň mi dává větší smysl jeho další zdokonalování a přidávání nových funkcí.

Dnešní aktualizace přinesla dynamické skrývání fakturovaných položek - po vyplnění názvu položky se zobrazí nový řádek pro možnost zadání další fakturované položky. Momentálně je limit na 5 položek, došlo tedy k navýšení z původních 3. Proběhlo i několik oprav textace/překlepů a optimalizace - např. na pozadí Fakturas bylo logováno několik chyb ohledně cookie, která souvisí se zabezpečením formulářů. Nicméně tyto chyby neměly žádný negativní efekt jak pro uživatele, tak ani na zabezpečení Fakturas. Pro registrované uživatele přibyla nyní i možnost na odstranění již vytvořené faktury. Ano, jedná se celkem o potřebnou funkcionalitu, ale vývoj byl zaměřen na důležitější oblast kódu.

Pokud přihlášený uživatel vyplní své fakturační (dodavatelské) údaje v nastavení, tak při vytváření nové faktury se automaticky předvyplní - minimalizuje se riziko překlepu a hlavně podstatně šetří čas. Při vytváření nové faktury pomocí funkce vytvoření podobné faktury, mají přednost dodavatelské údaje v původní faktuře!

Nyní můžou být všichni registrovaní uživatelé klidnější. Pokud zapomenou své heslo, mohou si nechat zaslat emailem speciální odkaz, díky kterému si budou moct své heslo změnit. Pro zaslání takového odkazu je potřeba zadat své jméno/název firmy a email!

Dnes byla zpřístupněna možnost registrace nového účtu! Hlavním přínosem registrace je vytváření podobných faktur, kdy se předvyplní veškeré údaje na základě již vytvořené faktury. Další příjemnou možností je stáhnout si jakoukoliv již vytvořenou fakturu znovu. V nejbližší době přidáme možnost na změnu/obnovení hesla a základní statistiky. Držte nám palce!

Pokud zadáte pouze IČO dodavatele nebo zákazníka, tak pod kolonkou naleznete odkaz pro dohledání ostatních údajů z ARES. Tato malá vychytávka dokáže ušetřit spoustu času a máte jistotu, že jste neudělali chybu v přepisování jména nebo adresy. V případě neúspěšného pokusu o dohledání ostatních údajů, s největší pravděpodobností neexistující IČO, formulářové pole zčervená.

Dnes jsme zahájili veřejný provoz Fakturas.cz. Jsme si vědomi toho, že tu je ještě spousta práce, ale chtěli jsme vyhovět těm, kterým momentální funkčnost systému již dostačuje. Věříme, že současný stav pochopíte, vždyť se jedná o systém, který je zcela zdarma a bez jakýchkoliv analytických nástrojů třetích stran - Vaše soukromí je pro nás nejvyšší prioritou!

Dnes byl Fakturas.cz zprovozněn, avšak zůstává nadále pouze ve fázi vývoje - bez jakýchkoliv možností pro veřejnost.