Přihlášení

Pozor!

Výhody registrovaných uživatelů

Trvalé uložení faktur

Faktury zůstanou uložené, dokud je uživatel sám neodstraní - na rozdíl od historie vystavených faktur, která funguje pro nepřihlášené uživatele.

Logo

Vlastní logo, které se zobrazí v záhlaví na nově vystavených fakturách. Maximální rozměr je 250x250px.

Vyhledávání

Vyhledávání napříč faktury a to jak podle čísla, tak třeba i názvu fakturované položky nebo celkové ceny či města zákazníka nebo jeho IČO.

API

Bezplatné API, díky kterému je snadné napojit Fakturas i na další systém uživatele, třeba CRM. Stačí si vygenerovat API klíč.

Uložení fakturačních údajů

Uložené fakturační údaje se automaticky předvyplní při vytváření nové faktury. Tyto údaje lze načíst z ARES, stačí zadat IČO.

Stažení veškerých dat

Užitečné stažení vešerých dat, které o daném uživateli Fakturas eviduje, včetně vygenerovaných PDF faktur - ideální zálohování dat.

Statistiky

Na nástěnce uživatelé vidí jednoduché statistiky - porovnání s předešlým rokem.

Vypnutá reCAPTCHA

Uživatelé se nesetkají s kontrolou Google reCAPTCHA - tedy ani inicializační JavaScript třetí strany se nenačte.

Ceník

Možnost vybrat na fakturu položku z ceníku, který si registrovaný uživatel může udržovat.